Sindal Biogas vil fordoble sin produktion

Sindal Biogas har søgt Hjørring Kommune om at øge sin produktion fra 200.000 til 500.000 ton biomasse pr. år. Som en del af projektet vil Sindal Biogas opføre et anlæg, der producerer protein af græs fra lokale marker. Desuden vil Sindal Biogas og Sindal Varmeforsyning lægge rør i jorden mellem varmeforsyningen og biogasanlægget, så de to virksomheder frem over kan udnytte overskydende energi fra hinandens produktion.

Det er et stort byggeprojekt til samlet 250 mio. kr., som alene i byggeperioden på 2-3 år skaber job til over 100 personer. Når hele projektet er gennemført, vil K/Agro og Sindal Biogas øge beskæftigelsen med over 20 nye medarbejdere. Der er i dag 60 ansatte i de to virksomheder.

Hjørring Byråd har sendt en ny lokalplan i høring i 8 uger. Du kan se materialet her

Nye tanke og bygninger
Udvidelsen vil primært ske syd og øst for det eksisterende anlæg. Der skal opføres 16 nye tanke samt bygninger plus to tanke og bygninger til det nye anlæg til græsprotein.

Med de forbedringer, Sindal Biogas har foretaget de seneste år, vil udvidelsen ikke betyde flere lugtgener for naboer. Det fremgår af miljøvurderingen, som er en del af lokalplanen. Tanke og bygninger samles om det eksisterende anlæg så det visuelle udtryk vil ikke forandre sig meget set fra de omgivende veje.

 

Mere trafik
Udvidelsen af anlægget betyder mere trafik på vejene til og fra biogasanlægget. Sindal Biogas er meget opmærksom på de gener, det kan medføre. I vores aftaler med transportører stiller vi krav til forsigtig og forsvarlig kørsel, og vi beder transportørerne vælge de ruter, hvor det generer omgivelserne mindst muligt.

Græsprotein erstatter soya
Græsprotein er friskpresset græs, som bliver til foder til dyrene på K/Agros landbrug. Græsproteinet erstatter soya, som typisk importeres fra Sydamerika. K/Agro planlægger at omlægge en del af markerne på sine landbrug for at dyrke græs. Det kan høstes flere gange om året. Græsmarker er godt for biodiversiteten og tiltrækker sommerfugle, insekter og larver. Læs om produktion af græsprotein på Ausumgaard i Vestjylland her

16% af Hjørring Kommunes CO2 udledning
Den øgede produktion af biogas, produktionen af græsprotein samt en planlagt fangst af CO2, som skal lagres i undergrunden, fortrænger 125.000 tons CO2. Det svarer til mindst 16% af udledningen i hele Hjørring Kommune.

Med udbygningen vil Sindal Biogas kunne producere varme svarende til 20.000 husstandes forbrug.

Power2X
Udvidelsen er første skridt til etablering af et mindre Power2X anlæg ved Sindal Biogas. Her kan strøm fra vindmøller og solceller omdannes til brint og gas. Spildvarme fra processen kan udnyttes i fjernvarmen og i produktionen af græsprotein.

Kom til rundvisning og orientering
Vil du høre mere om udvidelsen, eller har du spørgsmål eller kommentarer, hører Sindal Biogas meget gerne fra dig.

Du kan også deltage i en af vores rundvisninger i høringsperioden. Efter en tur rundt på det eksisterende anlæg gennemgår vi planerne for udvidelsen og svarer på spørgsmål af enhver slags. Se mere her

Af hensyn til vores planlægning skal du melde dig til senest to dage før den rundvisning, du vil deltage i. Skriv til jb@kagro.dk