Græsprotein

Vi er en af medaktørende i udarbejdelse af projektmodning af anlæg til grøn bioraffinering på Sindal Biogas. Projektet er 100% støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Bioraffinering af grøn biomasse såsom græs, kløver og lucerne bidrager til, at landbruget bliver mere selvforsynende med foderproteiner. Dette reducerer behovet for import af soja og bidrager dermed positivt til indsatsen mod afskovning.

Projektet har til formål af undersøge om der en økonomi i at etablere et anlæg til udfældning af protein fra græs, kløver og lucerne. Udarbejdelsen af rapporten løber sig fra maj 2023 til januar 2024.

I projektet beskrives der:

  • Hvem proteinet vil kunne afsættes til
  • Hvem der leverer den grønne biomasse
  • Forventet økonomi i sådan et anlæg
  • Beskrivelse af anlægget opbygning
  • Diverse tilladelser for anlægget (VVM, miljø mm.)

For mere information om tilskuddet henvises der til følgende hjemme side: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.